ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 ต.ค. 62 ถึง 07 ต.ค. 62 บานชื่นเกม
25 ก.ย. 62 ถึง 01 ต.ค. 62 สอบปลายภาค 1/2562
25 ธ.ค. 61 วันคริสต์มาส
21 ธ.ค. 61 ถึง 22 ธ.ค. 61 เข้าค่ายประดับแถบลูกเสือวิสามัญ
18 ธ.ค. 61 ถึง 19 ธ.ค. 61 ค่ายดาราศาสตร์
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
08 ก.ค. 60 วันอาสาฬหบูชา
ทำบุญอาสาฬหบูชา ทอดเทียนพรรษา