เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์

อัตลักษณ์โรงเรียนโพนทองวิทยายน

“วิถีชีวิตพอดี”

 

เอกลักษณ์โรงเรียนโพนทองวิทยายน 

โรงเรียนแห่งความพอเพียง