ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบกลางภาค 2/63 (อ่าน 251) 21 ม.ค. 64
รายชื่อกรรมการคุมสอบกลางภาค 2/63 (อ่าน 51) 21 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนโพนทองวิทยายนรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน (อ่าน 6) 21 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนโพนทองวิทยายน มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส Covid 19 (อ่าน 10) 11 ม.ค. 64
เอกสารงานวัดผล (รายชื่อ นร.) (อ่าน 140) 07 ม.ค. 64
เอกสารงานวัดผล การกำหนดชิ้นงานเพื่อขอนุมัติผลการเรียน (อ่าน 124) 07 ม.ค. 64
โรงเรียนโพนทองวิทยายน ประกาศหยุดโรงเรียนเนื่องจากสถานการณ์ ไวรัส Covid 19 (อ่าน 72) 05 ม.ค. 64
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนโพนทองวิทยายน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 3523) 25 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 (อ่าน 4031) 20 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 (อ่าน 3532) 20 มิ.ย. 63
ประกาศผลสอบวัดความรู้ขั้นพื้นฐาน ม.4 (อ่าน 3994) 10 มิ.ย. 63
ประกาศผลสอบวัดความรู้ขั้นพื้นฐาน ม.1 (อ่าน 4796) 10 มิ.ย. 63
รายงานจำนวนนักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ DLTV ประจำวัน (อ่าน 3060) 22 พ.ค. 63
สมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3051) 03 พ.ค. 63
ประกาศเลื่อนการรับสมัคร นร.ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3592) 24 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4062) 22 ม.ค. 63
ระบบดูแล (อ่าน 3258) 31 ต.ค. 62
แบบฟอร์ม SAR ครู (อ่าน 4391) 02 ก.ย. 62
วันภาษาไทย (อ่าน 4261) 30 ก.ค. 62
ตารางสอบกลางภาค 1/2562 (อ่าน 4369) 25 ก.ค. 62
ตราโรงเรียน (อ่าน 4455) 20 มิ.ย. 62
อักษรย่อ พ.ท. โลโก้ภาพ (อ่าน 3908) 12 พ.ค. 62
ภาพเครื่องแบบนักเรียน (อ่าน 4090) 12 พ.ค. 62
เผยแพร่ผลงาน ครูสุรดา พุฒิกุลพัฒนา (อ่าน 3142) 18 เม.ย. 62
โครงงานอันเนื่องมาจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ(ครั้งที่2) (อ่าน 4808) 19 ธ.ค. 61
ลงทะเบียนชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 / 2561 (อ่าน 3185) 18 พ.ค. 61
พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี60 (อ่าน 4267) 05 ก.ค. 60
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (อ่าน 4916) 30 มี.ค. 60
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม คศ.3 (อ่าน 4608) 02 ธ.ค. 59
แบบฟอร์มเครื่องราชและเหรียญจักรพรรดิ (อ่าน 4237) 02 ธ.ค. 59
การเสนอขอเครื่องราชฯ. (อ่าน 4198) 02 ธ.ค. 59
แบบฟอร์มร่างแผนบูรณาการ ปศพพ. เผยแพร่ (อ่าน 4026) 25 พ.ย. 59
ใบปะหน้าแบบทดสอบ 4 ตัวเลือก (อ่าน 4255) 11 ก.ค. 59
ตัวอย่างการจัดทำแบบทดสอบ (อ่าน 4143) 29 มิ.ย. 59
ใบปะหน้าแบบทดสอบ 5 ตัวเลือก (อ่าน 4103) 24 มิ.ย. 59
คู่มือกรอกข้อมูลผลการเรียนSGS (อ่าน 5111) 18 ก.ย. 58
แบบฟอร์มโครงการ_2559 (อ่าน 4303) 27 พ.ค. 58
แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อรายงาน สพม.27 (อ่าน 5859) 23 ก.ค. 57