ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเลี้ยงรับเลี้ยงส่ง
นายสันติภาพ  สิทธิหาโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนจัดกิจกรรมเลี้ยงรับครูที่ย้ายมาใหม่ในปัการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน  ๘ ท่านเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ  รวมทั้งเลี้ยงส่งคุณครูวิมลทิพย์  วิรัชวา ที่ย้ายไปที่โรงเรียนจตุรพักรพิมานรัชดาภิเษก  เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2563,21:03   อ่าน 192 ครั้ง