ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาจีน
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 65
รับสม้ครครูสอนภาษาจีน และ พนักงานรักษาความปลอดภัย
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 65
คำสั่งสอบปลายภาค 1/2565
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 65
ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชากัญชงสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนโพนทองวิทยายน เรื่อง งดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site เรียนออนไลน์ หรือรูปแบบอื่น 8-14 ธันวาคม 2564ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 64
การจัดการเรียนการสอน 2/2564
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 64
ประกาศเปิดภาคเรียน 2/2564
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 64
เรี่อง งดการจัดก จกรรมการเร ยนการสอนรูปแบบีOn-Site (ฉบับที่5)
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนชดเชย ปีการศึกษา 1/2564
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 64
การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนโพนทองวิทยายน เรื่อง การสอบคัดเลือก การรายงานตัว มอบตัวและการรับสมัครเพิ่มเติมเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนโพนทองวิทยายน เรื่อง ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ที่พักอาศัยอยู่นอกเขตภูมิลำเนา หรือเดินทางไปต่างจังหวัดและพื้นที่เสี่ยงให้เดินทางกลับภูมิลำเนา
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนโพนทองวิทยายน เรื่อง เลื่อนการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 64
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในสถานการณ์โควิค
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 64
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนโพนทองวิทยายนรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนโพนทองวิทยายน มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส Covid 19
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 64
เอกสารงานวัดผล การกำหนดชิ้นงานเพื่อขอนุมัติผลการเรียน
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 64
โรงเรียนโพนทองวิทยายน ประกาศหยุดโรงเรียนเนื่องจากสถานการณ์ ไวรัส Covid 19
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 64