ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางวรัญญา เมืองแวง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ : 0834080392
อีเมล์ : varunya101@gmail.com
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2561,01:30  อ่าน 241 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ GPAS โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นตามกระบวนการเทคโนโลยี รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง32102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102.41 KB

โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2561,01:30   อ่าน 241 ครั้ง